top of page
Environmental technology concept. Sustainable development goals. SDGs._edited.jpg

SC STRATEGY AND PERFORMANCE SOLUTIONS SRL

Servicii de Consultanță profesionistă: Strategie, Tehnologie, Dezvoltare durabilă și Anticorupție

Strategie. Tehnologie. Integritate. Anticorupție. Dezvoltare durabilă. 

SC STRATEGY AND PERFORMANCE SOLUTIONS (SPS) SRL este o societate comercială cu capital 100% romanesc, înființată în anul 2019 de catre Diana Radoane, administrată în mod independent și neafiliată politic, specializată în consultanță de management, strategie, sisteme anticorupție și anti-mita, soluții IT și formare profesională pentru sectorul public și privat.

 

Misiunea companiei este de a fi un partener de încredere pentru instituțiile care doresc să își creeze și consolideze o cultură organizațională bazată pe eficiență și integritate prin sisteme de execuție a strategiei, sisteme anticorupție, anti-mită și soluții IT.

 

Viziune: SPS își propune să ofere suport întreprinderilor, instituțiilor publice și agențiilor de aplicare a legii să dezvolte I.A. strategica și sisteme de execuție a strategiei care îmbunătățesc industriile lor prin inovare, precum și sisteme holistice anticorupție pentru a combate si preveni frauda globală în achiziții publice de 2 trilioane de dolari și corupția la nivel înalt.

Valori organizaționale: Viziune, Integritate, Gândire sistemică, Leadership în generarea soluțiilor, Inovație, Empatie, Independență și neutralitate, Colaborare bazată pe respect și orientată înspre eficiență, Corectitudine.

Echipa este compusă din specialiști înalt-calificați și talentați, cu o experiență vastă în proiecte de strategie, IT, anticorupție și anti-mită.

Despre

Sunt Diana Radoane, economistă, strategă de afaceri, pasionată de tehnologie, antreprenoare, autoare a unei cărți de știință: "The Code of Consciouness - a scientific approach" (2020) și expertă specializată în Dezvoltarea și Execuția Strategiilor (certificată încă din 2013 în sistemul Balanced Scorecard de către creatorii sistemului), certificată în domeniile: Managementul Performanței, A.I. etică, sisteme de management al riscului, programe anticorupție, sisteme anti-mită și anti-frauda (Certified Fraud Examiner), cu o pasiune pentru știință, cercetare și dezvoltare.

Ultima mea lucrare de cercetare este: "Anti-corruption systems for a meritocratic democracy", publicată în iulie 2023,  în care propun strategii globale, regionale (la nivel de UE) și naționale, respectiv soluții și inițiative de prevenire a: corupției sistemice, fraudei în domeniul achizițiilor publice și sisteme integrate A.I. de prevenire și combatere a corupției.

Diana Radoane, CFE

Diana Radoane, CFE

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Anti-corruption Systems
for a meritocratic democracy

 

Anti-corruption Systems for a meritocratic democracy, Diana Radoane, CFE - published 22 July 2023

Author: © Diana Radoane

Date of publication: 22 July 2023

Tags:

anti-corruption systems - e-government - integrity tech; artificial intelligence; data science - ethics - fraud detection - governance - public procurement fraud - anti-discrimination - European Union institutions - new economic systems - OSINT - investigations– compliance – due diligence.

Downloads

Disclaimer

© Diana Radoane, All rights reserved. No part of this research and evaluation may be reproduced or used in any manner without the prior written permission of the copyright owner, except for the use of brief quotations referencing the author and the source. For permissions, contact: diana.radoane@strategie-anticoruptie.ro.

Declaration of Honor:

Declaration of Conflicting Interests

The author declares no potential conflicts of interest concerning this article's research, authorship, and publication.

 

Funding: The author received NO financial support for this article's research, authorship, and publication, neither during the Research and Evaluation phase nor in the years before. This work is entirely independent of funding from E.U. institutions, corporations, public funds, NGOs, political parties, and foundations.

Abstract

High-level corruption costs nations over $ 2 trillion yearly. Globally +$ 1.5 trillion is lost yearly to public procurement fraud, from which more than EUR 220 billion in the European Union, and another +$1 trillion is lost globally due to tax dodging schemes.

 

The first part of this Research and Evaluation focuses on identifying the Corruption Vulnerabilities and Systemic Corruption Factors (SCF)  maintained in legislation and public procurement evaluation and award criteria to be exploited by corrupt interest groups.

 

The second part proposes:

1. an innovative and comprehensive set of

• Strategic objectives and initiatives to address the yearly $1,5 trillion procurement fraud and actions to recover the assets obtained through corrupt acts.

• Anti-Corruption initiatives and actions to address the Systemic Corruption Risk Factors (SCF).

• Criteria for a rightful allocation of public capital so that the current injustices, inequalities, social unrest, and human suffering will be significantly minimized.

• New fair principles in the selection and hiring process in the gov-donor-public-funded opportunities. The principles highlight the need to allocate 10 points more (out of 100) to those professionals who haven't received their fair share from public funds and who obtained better results providing solutions to social and economic issues, without wasting public funds or donors' money, than those hired by agencies with the same mission.


2. Specifications for an integrity tech and integrated I.T. platform to address the yearly $1.5 trillion public procurement fraud and facilitate the recovery of the assets lost to corruption.

The report (e-book) also focuses on a specific regional systemic corruption case not discovered yet by law enforcement (because of underfunding or institutional capture?) and shows how the white-collar cartels captured regional authorities and nations. 

 

By examining the E.U.'s tender data/Contracts awarded by EU Institutions (available at: https://ted.europa.eu/TED/search/canReport.do), I discovered that the same cartel that extracts from economies $1 trillion through tax dodging schemes for their corporate clients and has 25% botched audits - is illegally privileged in tenders. 

 

The consulting cartel received $4 billion in the last three years to work with the data generated by the E.U. institutions.

 These institutions illegally transferred complete institutional control to them (investigations, audits, strategy development, impact assessments, hiring, tender evaluations). 

 

The result is an illegal outsourcing of the democratic process because the cartel represents the corporations' interests, not the interests of the 450 million E.U. citizens. 

 

In contrast to the $ 4billion granted to the Big Four cartel for data analysis, all E.U. law enforcement agencies received only *EUR 900 million in the last three years, and citizens received zero EUR to scrutinize the necessity of the contracts signed with the cartel and the quality of their deliverables, outputs, and outcomes. 

*2022 Budget:

E.U. Ombudsman - EUR 12 mil

European Court of Auditors - EUR 160 mil

OLAF - EUR 43,9 mil

EPPO – EUR 51 mil

Europol = EUR 193 mil

Interpol = EUR 157 mil

*The budget data is taken from the website of each institution.

Only some NGOs and journalists received a share of the $ trillions extracted from nations, but many to become corrupt fact-checkers and manipulators, working hard to block the independent voices of high-integrity professionals and entrepreneurs.

 

An independent audit will prove that the cartel's work is worth only 20% of the amount paid by the captured E.U. institutions, and 80% is a misuse of public funds, enriching corrupt patrons that provide no value. Aside from the $ 4 billion misuse of public funds, the indirect cost of their monopoly on audit services is visible in the $billion bid tailoring fraud schemes practiced by corrupt E.U. nations with EU funds at a local level - all fraudulent schemes not documented in the audit reports of these firms.

          SERVICII

Sistem Anticorupție (SNA) 2021-2025.png

Sistem Anticorupție (SNA) 2021-2025

Sistemul anticorupție va include, printre altele:

·  Agenda de integritate organizațională (cu obiective strategice anticorupție, definirea cadrului juridic și a standardelor legale);
· Regulament de organizare și funcționare a grupului de lucru riscuri de corupție, 
· Registru riscuri de corupție (identificare amenințări și vulnerabilități de corupție, riscuri de corupție, de mituire și indicatori de frauda),
· Plan de integritate instituțională (cu obiective anticorupție și măsuri de atingere a acestora). 
·Proceduri anticorupție, 
· Sesiuni de training/instruire cu echipa de leadership a instituției,
· Redactare Ghid de Bune Practici anticorupție. 

*Proceduri de Sistem Anticorupție: 
1. Accesul la informații de interes public
2. Gestionarea Conflictelor de Interese
3. Incompatibilități
4. Protejarea Avertizorilor în Interes Public
5. Managementul Funcțiilor Sensibile
6. Pantouflage  (revolving door)– interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice 
7. Transparența Decizională
8. Cod Etică, Integritate, Conduită
9. Declararea Cadourilor
10. Managementul Riscurilor De Corupție
11.  Gestionarea Declaraţiilor De Avere Şi De Interese 
50 de Formulare aferente procedurilor anticorupție

* În cadrul proiectului se va implica o expertă certificată inter-disciplinar în: dezvoltarea și execuția strategiei, în domeniile anti-corupție și anti-mită (certificare națională), anti-fraudă (certificare internațională, Certified Fraud Examiner, CFE ID: 1038759), cu un masterat în strategie  și alte certificări în domeniul tehnologiilor bazate pe Inteligență Artificială  (IA).

Prestarea serviciilor și realizarea livrabilelor va începe după semnarea contractului.

Plata se face conform contractului, după predarea livrabilelor, prin transfer bancar, cu respectarea prevederilor Codului Fiscal.

* O sesiune de instruire a echipei de conducere referitoare la strategia anticorupție, obiective, standarde legale și alta sesiune de instruire referitoare la documentația elaborată. 
** Prețul este pentru instituții cu maxim 350 de angajați (complexitate, structura, volum munca). 

R&E.jpg

Raportari SNA si integritate / 24 luni

Servicii de consultanta anticoruptie, anti-mita și integritate constând în:

a) pregătirea raportărilor anuale - Strategia Națională Anticoruptie (SNA) 2021-2025 solicitate de Secretariatul Tehnic SNA, inclusiv elaborare documentație răspuns solicitări MDLPA (2024 si 2025):

- Completare „Fișă măsura” pentru fiecare din masurile anticorupție din planul de integritate;

- Consultanta in vederea completării Anexei nr. 3 – Inventarul masurilor SNA 2021-2025 pentru anii 2023 si 2024 (identificare surse de date, valori indicatori, etc.).
b) actualizarea documentației anticorupție, anti-mita și anti-frauda, inclusiv a ISO 37001 Sistem de management anti-mită;
c) 1 sesiune de training anticorupție, integritate pe semestru; 2 sesiuni pe an;

d) 2 ședințe de monitorizare SNA cu grupul de lucru riscuri de corupție; 

e) auditare sistem anticorupție (plan de integritate, registru riscuri de corupție, proceduri anticoruptie);

* În cadrul proiectului se va implica o expertă certificată inter-disciplinar în: dezvoltarea și execuția strategiei, în domeniile anti-corupție și anti-mită (certificare națională), anti-fraudă (certificare internațională, Certified Fraud Examiner, CFE ID: 1038759), cu un masterat în strategie  și alte certificări în domeniul tehnologiilor bazate pe Inteligență Artificială  (IA).

Prestarea serviciilor și realizarea livrabilelor va începe după semnarea contractului.

Plata se face conform contractului, după predarea livrabilelor, prin transfer bancar, cu respectarea prevederilor Codului Fiscal.

* Prețul este pentru instituții cu maxim 350 de angajați (complexitate, structura, volum munca). 

Pentru comenzi, contact: 074.2251.484 sau

diana.radoane@strategie-anticoruptie.ro.

Diana Radoane, CFE, SNA.png

Training anticorupție și anti-mita

Tematică Curs:

• Prezentare:

- SNA 2021-2025 și SR ISO 37001:2016 (Sisteme de Management Anti-Mita).

- Legislație anticorupție;  Infractiuni de coruptie, infractiuni de serviciu (inclusiv abuzul in serviciu).

- Agenda de integritate organizațională, registrul de riscuri de corupție, rolurile și responsabilitățile consilierului de integritate, sistemul și politica anti-mită.

• Planul de integritate.

• Riscuri de corupție. Diferența dintre riscurile de corupție și riscurile generale care se manifestă în cadrul proceselor organizaționale / activități.

•    Standardele Legale De Integritate - Măsuri De Transparenţă Instituţională Şi De Prevenire A Corupţiei     
•    Consilierul De Integritate    
•    Avertizorul În Interes Public    
•    Grupul De Lucru Riscuri De Corupţie    
•    Cauzele Principale Generatoare De Fapte De Corupție    
•    Mecanisme De Prevenire Și Gestionare A Conflictului De Interese    
•    Mecanisme De Prevenire Și Gestionare A Incompatibilităților
•    Educația Anticorupție – Măsura De Prevenire A Faptelor De Corupție
•    Etica Și Integritatea Profesională
•    Managementul Integrității Instituționale
•    Evaluarea Integrității
•    Managementul Riscurilor De Corupție Și Vulnerabilităților
•    Raportarea Corupției    
•    Semnalări Cazuri De Corupție    

•    Proceduri anticorupție: conținut, completare, roluri și responsabilități.
•    Roluri Și Responsabilități Individuale În Cadrul Eforturilor Anticorupție La Nivel De Instituție.

48 ORE;  2 x ( 3 zile x 8 ore/zi); 50 de participanți / instituție. 
Durata training: 3 zile. 
2 sesiuni de training a cate 25 participanți/ sesiune cu durata de 3 zile pe sesiune.

* În cadrul proiectului se va implica o expertă certificată inter-disciplinar în: dezvoltarea și execuția strategiei, în domeniile anti-corupție și anti-mită (certificare națională), anti-fraudă (certificare internațională, Certified Fraud Examiner, CFE ID: 1038759), cu un masterat în strategie  și alte certificări în domeniul tehnologiilor bazate pe Inteligență Artificială  (IA).

Prestarea serviciilor și realizarea livrabilelor va începe după semnarea contractului.

Plata se face conform contractului, după predarea livrabilelor, prin transfer bancar, cu respectarea prevederilor Codului Fiscal.

* Prețul este pentru instituții cu maxim 350 de angajați (complexitate, structura, volum munca). 

Screenshot 2023-08-29 at 22.41.43.png

Sistem de Management Anti-Mita

Sistemul Anti-Mita va include, printre altele:

Proceduri anti-mită:
1. Politica anti-mită 
2. Investigare preventivă rezonabilă 
3. Angajamente anti-mită 
4. Avertizare în interes public 
5. Evaluarea incidentelor de integritate 
6. Audit intern Sistem de Management Anti-Mita (SMAM)
7. Controlul neconformităților SMAM 

Formulare aferente procedurilor anti-mita:
1. Due Diligence Parteneri Investigare preventivă rezonabilă 
2. Due Diligence Candidați Investigare preventivă rezonabilă 
3. Declarație Angajament Anti-Mită
4. Declarație personală de angajament Anti-Mită 
5. Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate 
6. Planul anual al auditurilor interne Sistem de Management Anti-Mită (SMAM)
7. Chestionar de audit SMAM
8.  Raport de audit SMAM 
9.   Fișa de neconformitate SMAM 
10.  Lista părților interesate
11.  Proces Verbal al Ședinței de Analiză Efectuate de Management 
12.  Programul de Management Anti-Mită 
13. Lista Documentelor in Vigoare 
14.  Lista Înregistrărilor  
15.  Plan de instruire (de utilizat trimestrial de responsabilul anti-mita). 
16.  Proces verbal de instruire  
17.  Fișa de identificare și analiza riscuri in domeniul mitei  
18.  Registrul de Riscuri în domeniul Mitei  
19.  Fișa de Monitorizare Sistem Anti-Mită
 

* În cadrul proiectului se va implica o expertă certificată inter-disciplinar în: dezvoltarea și execuția strategiei, în domeniile anti-corupție și anti-mită (certificare națională), anti-fraudă (certificare internațională, Certified Fraud Examiner, CFE ID: 1038759), cu un masterat în strategie  și alte certificări în domeniul tehnologiilor bazate pe Inteligență Artificială  (IA).

Prestarea serviciilor și realizarea livrabilelor va începe după semnarea contractului.

Plata se face conform contractului, după predarea livrabilelor, prin transfer bancar, cu respectarea prevederilor Codului Fiscal.

*O sesiune de instruire a echipei de conducere (15) și auditorilor interni anti-mita (5) cu privire la sistemul de management anti-mita și la documentația elaborată. 

** Prețul este pentru instituții cu maxim 350 de angajați (complexitate, structura, volum munca). 

Screenshot 2023-01-22 at 17.16.22.png

Sistem de Execuție a Strategiei

Servicii de consultanță privind crearea unui 𝐒𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐝𝐞 𝐄𝐱𝐞𝐜𝐮ț𝐢𝐞 𝐚 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐞𝐢 ce va fi dezvoltat de un expert 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭 î𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐒𝐜𝐨𝐫𝐞𝐜𝐚𝐫𝐝 (𝐁𝐒𝐂) 𝐝𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢 𝐁𝐒𝐂, încă din 2013 - cu experiență și rezultate internaționale și cu multiple certificări in: A.I., digitalizare, anticorupție, Proprietate Intelectuala, Securitate Cibernetica, Strategie, etc.

Etapele ce urmează a fi parcurse în vederea dezvoltării sistemului de execuție a strategiei:

𝐄𝐭𝐚𝐩𝐚 𝟏: 𝐃𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐎𝐛𝐢𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜𝐞, 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐇ă𝐫ț𝐢𝐢 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐞𝐢,  𝐚 𝐒𝐜𝐨𝐫𝐞𝐜𝐚𝐫𝐝-𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐮 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧ță ș𝐢 𝐑𝐢𝐬𝐜, 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐈𝐧𝐢ț𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮ț𝐢𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜ă. (Nivel 0):
1.1. Formulare/Clarificare Strategie: Misiune-Viziune-Valori, Obiective Globale, analiza PESTEL, Aspirații de Succes ale Strategiei, definirea Opțiunilor Strategice, a Sistemului de Capabilități Necesare și a Decalajelor Strategice care trebuiesc închise pentru îndeplinirea cu succes a Strategiei.

1.2. Obiective Strategice, Harta Strategie.
1.3. Scorecard-ul de Performanță Strategică.
1.4. Scorecard-ul de Risc Strategic, inclusiv Categoriile și Evenimentele de Risc cu potențial impact strategic (cu efect negativ asupra îndeplinirii Obiectivelor Strategice) cât și Indicatorii de Risc (KRI) și Nivelul de Expunere tolerat (Heat Map) pentru fiecare eveniment de risc în parte.
1.5 Portofoliul de Inițiative Strategice pentru îndeplinirea Obiectivelor Strategice și Portofoliul de Inițiative de Risc (vizând reducerea probabilității și/sau consecințelor Evenimentelor de Risc).

𝐄𝐭𝐚𝐩𝐚 𝟐:  Alinierea Organizațională: Obiective Strategice, construirea Hărții Strategiei,  a Scorecard-urilor cu Indicatori de Performanță și Risc, stabilirea Inițiativelor Strategice asociate la nivelul fiecarui departament al instituției. (Nivel 1).

𝗘𝘁𝗮𝗽𝗮 𝟯: Integrare Bugetară și cu Sistemele de management.

𝐄𝐭𝐚𝐩𝐚 𝟒:  Operaționalizarea utilizării sistemului de Management Strategic: definirea Biroului pentru Managementul Strategiei, a formatului și metodologiei de desfășurare a Ședințelor de Evaluare Strategică (cu periodicitate lunară, vizând stabilirea Acțiunilor Corective) și a Ședințelor de Adaptare Strategică.
+Manual de Executie adaptiva a strategiei.

* În cadrul proiectului se va implica o expertă certificată inter-disciplinar în: dezvoltarea și execuția strategiei (certificare Balanced Scorecard inca din 2013 de la creatorii sistemului),  în domeniile anti-corupție și anti-mită (certificare națională), anti-fraudă (certificare internațională, Certified Fraud Examiner, CFE ID: 1038759), cu un masterat în strategie  și alte certificări în domeniul tehnologiilor bazate pe Inteligență Artificială  (IA).

Prestarea serviciilor și realizarea livrabilelor va începe după semnarea contractului.

Plata se face conform contractului, după predarea livrabilelor, prin transfer bancar, cu respectarea prevederilor Codului Fiscal.

* Prețul este pentru instituții cu maxim 350 de angajați (complexitate, structura, volum munca). 

Pentru comenzi, contact: 074.2251.484 sau

diana.radoane@strategie-anticoruptie.ro.

Ghid de prevenire a coruptiei

Cuprins:
•    Conținutul Principalelor Prevederi Legale În Domeniul Anticorupției Și Integrității
•    Infractiuni de coruptie, infractiuni de serviciu (inclusiv abuzul in serviciu)
•    Standardele Legale De Integritate - Măsuri De Transparenţă Instituţională Şi De Prevenire A Corupţiei     
•    Consilierul De Integritate    
•    Avertizorul În Interes Public    
•    Grupul De Lucru Riscuri De Corupţie    
•    Cauzele Principale Generatoare De Fapte De Corupție    
•    Mecanisme De Prevenire Și Gestionare A Conflictului De Interese    
•    Mecanisme De Prevenire Și Gestionare A Incompatibilităților
•    Educația Anticorupție – Măsura De Prevenire A Faptelor De Corupție
•    Etica Și Integritatea Profesională
•    Managementul Integrității Instituționale
•    Evaluarea Integrității
•    Managementul Riscurilor De Corupție Și Vulnerabilităților
•    Raportarea Corupției    
•    Semnalări Cazuri De Corupție    
•    Proceduri Anticorupție    
•    Roluri Și Responsabilități Individuale În Cadrul Eforturilor Anticorupție La Nivel De Instituție

Copyright, Diana Radoane. Pentru comenzi, contact: 074.2251.484 sau diana.radoane@strategie-anticoruptie.ro.

Contact

(EUID): ROONRC.J20/571/2019
Registrul Comerțului: J20/571/18.03.2019
CUI: 40800649

Europe, Romania

Telefon: (0040)742251484

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Mulțumiri pentru mesaj!

bottom of page